Úřední deska Vyhlášky Historie a památky Zajímavosti a kultura Místní rozhlas Sport Firmy Kontakty

 Státní veterinární správa: Nařízení                                              Vyvěšeno: 16.01.2017
 FÚ: Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail Vyvěšeno: 16.01.2017
 Úřad práce: Veřejně prospěšné práce                                         Vyvěšeno: 04.01.2017
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
                                                                                                    Vyvěšeno: 04.01.2017
 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Labuty                 Vyvěšeno: 23.11.2016
 Návrh rozpočtu DSO SV na r. 2017                                          Vyvěšeno:10.11.2016
 Informace k novele zákona o spotřebitelském úvěru                   Vyvěšeno: 26.10.2016
 Kotlíková dotace                                                                      Vyvěšeno: 26.10.2016
 Záměr č. 6/2016 - Smluvně zřídit právo stavby k pozemku          Vyvěšeno: 26.10.2016
 Záměr č. 5/2016 - pacht                                                             Vyvěšeno: 26.10.2016
 Záměr č. 4/2016 - pacht                                                             Vyvěšeno: 26.10.2016
 Krajský úřad JM kraje: Zásady územního rozvoje JM kraje           Vyvěšeno: 25.10.2016
 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Labuty                   Vyvěšeno: 18.10.2016
  E.ON: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie             Vyvěšeno: 27.09.2016
 SPÚ: Kom. pozem. úpravy Vřesovice - Pozvánka na úvodní jednání
     Informace                                                                               Vyvěšeno: 22.09.2016
 Volby do zastupitelstev krajů: Oznámení o době a místě konání voleb
                                                                                                       Vyvěšeno: 21.09.2016
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                              Vyvěšeno: 12.09.2016
     Seznam nemovitostí - šetření k dohledání vlastníka
 E.ON: Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na ořez dřevin
      Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů
                                                                                                     Vyvěšeno: 07.09.2016
 MÚ Kyjov: Sdělení o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
     Přílohy                                                                                   Vyvěšeno: 07.09.2016
 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Labuty                   Vyvěšeno: 26.08.2016
 Volby do zastupitelstev krajů: Informace o volebním okrsku         Vyvěšeno: 10.08.2016
 Volby do zastupitelstev krajů: Jmenování zapisovatele                   Vyvěšeno: 10.08.2016
 Úřad práce: Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu   Vyvěšeno: 10.08.2016
 Volby do zastupitelstev krajů: Minimální počet členů vol. okr. komise                                                                                                           Vyvěšeno: 08.08.2016
 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Labuty                    Vyvěšeno: 25.07.2016
 Záměr č. 3/2016 - prodej části pozemků                                        Vyvěšeno: 12.07.2016
 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Labuty                    Vyvěšeno: 15.06.2016
 Státní veterinární správa: Nařízení státní veterinární správy            Vyvěšeno: 08.06.2016
 MŽP: Opatření obecné povahy                                                     Vyvěšeno: 06.06.2016
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
 Závěrečný účet obce Labuty za rok 2015                                        Vyvěšeno: 31.05.2016
     Komentář k závěrečnému účtu
     Výkaz FIN 2-12M
     Rozvaha
     Výkaz zisku a ztráty
     Příloha
     Inventarizační zpráva za rok 2015
     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
     Protokol o výsledku kontroly - kontrolní výbor
     Protokol o výsledku kontroly - finanční výbor
 DSO Severovýchod: Závěrečný účet za rok 2015 - komentář         Vyvěšeno: 26.05.2016
     Rozpočet 2015
     Zpráva auditora
     Přílohy ke zprávě auditora
 Statní veterinární správa: Nařízení                                                   Vyvěšeno: 13.05.2016
 FÚ pro JM kraj: Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam  Vyvěšeno: 03.05.2016
     Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
     Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí
 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Labuty                  Vyvěšeno: 27.04.2016
 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné         Vyvěšeno: 27.04.2016
 VaK Hodonín: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 
                                                                                                           Vyvěšeno: 27.04.2016
 Krajský úřad JM kraje: Veřejná vyhláška                                     Vyvěšeno: 26.04.2016
 E.ON: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie            Vyvěšeno: 26.04.2016
     Plánek
 Záměr č. 2/2016 - směna pozemků                                               Vyvěšeno: 29.03.2016
 Záměr č. 1/2016 - prodej pozemků                                               Vyvěšeno: 29.03.2016

 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Labuty                  Vyvěšeno: 10.03.2016
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                              Vyvěšeno: 10.03.2016

     Seznam nemovitostí - šetření k dohledání vlastníka
 FÚ pro JM kraj: Odpovědi na nejčastější dotazy ke slevám na děti, daňovým bonusům a jejich uplatnění                                                                                     Vyvěšeno: 10.03. 2016
 Návrh rozpočtu obce Labuty na rok 2016                             Vyvěšeno: 01.03.2016
 FÚ pro JM kraj: Daně zaplatíte na poště složenkou zdarma  Vyvěšeno: 01.03.2016
     Pokyny k vyplnění poštovní poukázky A - doklad V/DS
     Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky
 Exekutorský úřad Hodonín: Dražební vyhláška                     Vyvěšeno: 01.03.2016
 Úřad práce ČR: ESF - přehled čerpání finančních prostředků za rok 2015
                                                                                                    Vyvěšeno: 01.03.2016
 Mikroregion Podchřibí: Závěrečný účet                                 Vyvěšeno: 01.03.2016
    Přílohy:  Komentář k závěrečnému účtu
                   Výkaz FIN 2-12M
                   Výkaz zisku a ztráty
                   Rozvaha
                   Příloha
                   Inventarizační zpráva za rok 2015
                   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
                   Zpráva kontrolní a revizní komise
 Mikroregion Podchřibí: Návrh rozpočtu na rok 2016             Vyvěšeno: 01.03.2016
 Celní úřad: Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů                                                                               Vyvěšeno: 16.02.2016
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů
     Výjezdy do obcí                                                                  Vyvěšeno: 16.02.2016
 Farma Labuty, s.r.o.: Oznámení                                              Vyvěšeno: 04.02.2016
 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Labuty            Vyvěšeno: 21.
01.2016
 MZE: Veřejná vyhláška                                                          
Vyvěšeno: 13.01.2016
    Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje 
    Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
    Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry 
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
      Rozšířené úřední hodiny                                                    Vyvěšeno: 11.01.2016
 CETIN: Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
                                                                                                      Vyvěšeno: 16.12.2015
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - poplatek za komunální odpad
                                                                                                     Vyvěšeno: 14.12.2015
 FÚ pro JM kraj: Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
                                                                                                     Vyvěšeno: 02.12.2015
    Oznámení o placení daně z nemovitých věcí
 DSO Severovýchod: Návrh rozpočtu na rok 2016                  Vyvěšeno: 30.11.2015
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                       Vyvěšeno: 30.11.2015
     Seznam nemovitostí - šetření k dohledání vlastníka
 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Labuty               Vyvěšeno: 30.11.2015
 Dražební vyhláška                                                                 Vyvěšeno: 19.11.2015
 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Labuty               Vyvěšeno: 03.11.2015
 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Labuty               Vyvěšeno: 07.10.2015

 E.ON: Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na ořez dřevin
                                                                                                      Vyvěšeno: 05.10.2015
 Kyjovské Slovácko v pohybu: Výběrové řízení na manažera projektu
                                                                                                      Vyvěšeno: 29.09.2015
 ÚP ČR: Výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů
                                                                                                      Vyvěšeno: 24.09.2015
 Exekutorský úřad Praha 2: Dražební vyhláška                        Vyvěšeno: 17.09.2015

 SOS MaS: Upozornění pro občany                                          Vyvěšeno: 16.09.2015
 SOS MaS: Pozor na hlášení místního rozhlasu                        Vyvěšeno: 14.09.2015
 SOS MaS: Pozor na falešné kameníky!                                   Vyvěšeno: 14.09.2015
 MÚ Kyjov: Zákon o pyrotechnice č.206/2015 Sb.                  Vyvěšeno: 14.09.2015
     Pyrotechnické výrobky
 Hejtman JM kraje: Rozhodnutí hejtmana JM kraje č. 2/2015 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vniku požáru                                                                 Vyvěšeno: 19.08.2015
 FÚ pro JM kraj: Oznámení o zrušení daňových pokladen       Vyvěšeno: 19.08.2015
 Úřad pro civilní letectví: Návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Kunovice                                                                                        Vyvěšeno: 17.08.2015
    Přílohy:  Ochranná pásma leteckých staveb
                   Ochranná pásma letiště
                   Ochranná pásma se zákazem laserovým zařízení
                   Katastrální územní
                   Ochranná pásma se zákazem staveb
                   Výškové omezení
                   Omezení staveb vzdušných
                   Vyhodnocení ornitologického
                   Seznam překážek
                   Seznam překážek
 MÚ Kyjov: Sdělení o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
    Přílohy:  Přílohy ke sdělení                                                     Vyvěšeno: 13.08.2015
 VaK Hodonín: Odběr vody z vodovodního řádu                       Vyvěšeno: 12.08.2015
 MÚ Kyjov: Veřejná vyhláška - Stavební povolení                    Vyvěšeno: 11.08.2015

 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Labuty                  Vyvěšeno: 03.08.2015 

 MŽP: Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
                                                                                                         Vyvěšeno: 20.07.2015
    Přílohy:  Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšení kvality ovzduší
                   Program zlepšování ovzduší
 Úřad práce ČR: ESF - přehled čerpání finančních prostředků za rok 2015
                                                                                                          Vyvěšeno: 08.07.2015
 Hejtman JM kraje: Rozhodnutí hejtmana JM kraje č. 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vniku požáru                                                                   Vyvěšeno: 07.07.2015
     Nařízení
 Městský úřad Kyjov: Oznámení o zahájení stavebního řízení    Vyvěšeno:  02.07.2015
 Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením               Vyvěšeno: 01.07.2015
 MÚ Kyjov: Veřejná vyhláška                                                      Vyvěšeno: 16.06.2015
 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Labuty                   Vyvěšeno: 25.05.2015
 Státní veterinární správa: Nařízení státní veterinární správy       Vyvěšeno: 21.05.2015
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                            Vyvěšeno: 18.05.2015
      Seznam nemovitostí - šetření k dohledání vlastníka
 Záměr obce 2/2015 - propachtovat (pronajmout) pozemky        Vyvěšeno: 11.05.2015
 Záměr obce 1/2015 - pronájem budov                                         Vyvěšeno: 11.05.2015
 Závěrečný účet obce Labuty za rok 2014                                    Vyvěšeno: 11.05.2015
     Přílohy:  Komentář k závěrečnému účtu
                    Výkaz FIN 2 -12 M
                    Rozvaha
                    Výkaz zisku a ztráty
                    Příloha
                    Inventarizační zpráva za rok 2014
                    Příloha k finančnímu vypořádání
                    Komentář k finančnímu vypořádání
                    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
                    Protokol o výsledku kontroly - finanční výbor
                    Protokol o výsledku kontroly - kontrolní výbor
 FÚ pro JM kraj: Veřejná vyhláška                                               Vyvěšeno: 04.05.2015
 SFŽP: Pozvánka na seminář - Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám                                                                                             Vyvěšeno: 04.05.2015
 DSO Severovýchod: Závěrečný účet za rok 2014 - komentář      Vyvěšeno: 30.04.2015
    Přílohy:  Plnění rozpočtu
                   Zpráva auditora
                   Přílohy

 Co dělat, když nastane Blackout                                                   Vyvěšeno: 23.04.2015

 FÚ: Placení daně z nemovitých věcí na rok 2015                         Vyvěšeno: 22.04.2015
 Katastrální pracoviště Uher. Hradiště: Oznámení o dokončené obnovy katastrálního operátu - Osvětimany                                                                                        Vyvěšeno: 15.04.2015
 Ministerstvo zemědělství: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
                                                                                                           Vyvěšeno: 14.04.2015
 Krajský úřad JM kraje: Oznámení o zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JM kraje 
                                                                                                           Vyvěšeno: 23.03.2015
 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Labuty
 Mikroregion Podchřibí: Závěrečný účet                                       Vyvěšeno: 23.03.2015

    Přílohy:  Komentář k závěrečnému účtu
                   Výkaz FIN 2 -12 M
                   Výkaz zisku a ztráty
                   Rozvaha
                   Příloha
                   Inventarizační zpráva za rok 2014
                   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
                   Zpráva kontrolní a revizní komise
 MÚ Uherské Hradiště: Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy ÚP Osvětimany
 Návrh rozpočtu obce Labuty na rok 2015                                      Vyvěšeno: 16.03.2015
 Mikroregion Podchřibí: Návrh rozpočtu na rok 2015                    Vyvěšeno: 06.03.2015
 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Labuty                     Vyvěšeno: 18.02.2015
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů
                                                                                                            Vyvěšeno: 17.02.2015
 FÚ: Jak správně zaplatit daň z příjmů?                                          Vyvěšeno: 17.02.2015
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                              Vyvěšeno: 17.02.2015
     Seznam nemovitostí - šetření k dohledání vlastníka
 MÚ Kyjov: Stanovení místní úpravy provozu - opatření obecné povahy
                                                                                                           Vyvěšeno: 04.02.2015
 MÚ Kyjov: Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu
                                                                                                           Vyvěšeno: 12.01.2015
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
                                                                                                           Vyvěšeno: 08.01.2015
 Úřad práce ČR: ESF - Přehled čerpání finančních prostředků za rok 2014

                                                                                                            Vyvěšeno: 08.01.2015
 Moravské naftové doly - Informace o geofyzikálním měření       Vyvěšeno: 08.01.2015
      Leták
 Ministerstvo životního prostředí: Národní plán povodí Dunaje    Vyvěšeno: 05.01.2015
 Katastrální úřad: Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 
 a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Vřesovice
                         Vyvěšeno: 15.12.2014 
 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Labuty                      Vyvěšeno: 01.12.2014
 Exekutorský úřad Praha 2: Elektronické dražební jednání             Vyvěšeno: 18.11.2014
 Exekutorský úřad Jeseník: Elektronická dražba - Mácháčková P.  Vyvěšeno:06.11.2014
 DSO Severovýchod: Návrh rozpočtu na rok 2015                          Vyvěšeno: 18.11.2014
 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Labuty

                                                                                                              Vyvěšeno: 27.10.2014

 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                                Vyvěšeno: 14.10.2014
     Seznam nemovitostí - šetření k dohledání vlastníka
 Městský úřad Kyjov: Oznámení o konání veřejného projednání - Územní plán Hýsly
                                                                                                               Vyvěšeno: 13.10.2014
 Výsledky voleb do ZO Labuty                                                          Vyvěšeno: 13.10.2014
 Záměr obce 1/2014 - prodat část pozemku                                        Vyvěšeno: 08.10.2014
     snímek
 Exekutorský úřad Hodonín: Dražební rok                                        Vyvěšeno: 01.10.2014
 Mikroregion Podchřibí: Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření                                                                                                  Vyvěšeno: 29.09.2014
 Volby do zastupitelstev obcí: Oznámení o místě a době konání voleb
                                                                                                              Vyvěšeno: 24.09.2014
 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce                                 Vyvěšeno: 17.09.2014
 E.ON: Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na ořez dřevin
                                                                                                              Vyvěšeno: 17.09.2014
 Volby do zastupitelstev obcí: Jmenování zapisovatele okrskové voleb. komise
                                                                                                               Vyvěšeno: 13.08.2014
 Volby do zastupitelstev obcí: Informace o počtu a sídle volebních okrsků
                                                                                                               Vyvěšeno: 13.08.2014
 Městský úřad Kyjov: Sdělení - Špaček obecný                                 Vyvěšeno: 13.08.2014
    Přílohy:  Přílohy ke sdělení
 Volby do zastupitelstev obcí - Počet členů okrskové volební komise
                                                                                                                Vyvěšeno: 11.08.2014
 Seznam nemovitostí - šetření k dohledání vlastníka                          Vyvěšeno: 31.07.2014
 Úřad práce: ESF - přehled čerpání finančních prostředků                 Vyvěšeno: 08.07.2014
 Celkové vyúčtování všech položek vodného a stočného                    Vyvěšeno: 26.06.2014
 Ministerstvo životního prostředí: Zveřejnění návrhu koncepce PR JMK
                                                                                                                 Vyvěšeno: 23.06.2014
 Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce                                   Vyvěšeno: 19.06.2014
 Závěrečný účet obce Labuty za rok 2013                                           Vyvěšeno: 10.06.2014
    Přílohy:  Komentář k závěrečnému účtu

                   Fin 2 - 12 M
                   Rozvaha
                   Výkaz zisku a ztráty
                   Příloha
                   Inventarizační zpráva za rok 2013
                   Tabulka k finančnímu vypořádání
                   Komentář k finančnímu vypořádání
                   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
                   Protokol o výsledku kontroly - finanční výbor
                   Protokol o výsledku kontroly - kontrolní výbor
 Městský úřad Kyjov: Veřejná vyhláška - Stavební povolení             Vyvěšeno: 29.05.2014
 Mateřská škola Vřesovice: Výsledek řízení                                       Vyvěšeno: 26.05.2014
 Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb
                                                                                                                Vyvěšeno: 07.05.2014
 Obec Skalka: Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Skalka
      Návrh zadání změny č. 1 ÚP Skalka                                            Vyvěšeno: 07.05.2014
 Exekutorský úřad Praha: Dražební vyhláška                                     Vyvěšeno: 07.05.2014
 Exekutorský úřad Chrudim: Dražební vyhláška                                Vyvěšeno: 30.04.2014
 FÚ: Veřejná vyhláška                                                                         Vyvěšeno: 29.04.2014
 FÚ: Informace k placení daně z nemovitých věcí na rok 2014          Vyvěšeno: 29.04.2014
 DSO Severovýchod: Závěrečný účet 2013 - komentář                      Vyvěšeno: 17.04.2014
    Přílohy:  Rozpočet
                  Zpráva auditora

                  Zpráva auditora příloha 1 - 8
                  Zpráva auditora příloha 9 - 16
                  Zpráva auditora příloha 17 - 24
                  Zpráva auditora příloha 25 - 32
                  Zpráva auditora příloha 33 - 40
                  Zpráva auditora příloha 41 - 48
                  Zpráva auditora příloha 49 - 56
 VaK Hodonín: Informace k petici

      Petice
      Mapa     
 VaK Hodonín: Celkové vyúčtování všech položek vodného a stočného
                                                                                                          Vyvěšeno: 09.04.2014
 Volby do Evropského parlamentu - Informace pro občany               Vyvěšeno: 09.04.2014
 Volby do Evropského parlamentu - Informace pro občany jiných členských státu EU
                                                                                                          Vyvěšeno: 09.04.2014
 Volby do Evropského parlamentu - Jmenování zapisovatele okrskové vol. komise
                                                                                                          Vyvěšeno: 09.04.2014
 Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
                                                                                                          Vyvěšeno:08.04.2014
 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.: Dražební vyhláška - oprava
                                                                                                          Vyvěšeno: 08.04.2014
 Město Kyjov: Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení 
                                                                                                             Vyvěšeno: 01.04.2014
 ÚZSVM - Výzva občanům                                                              Vyvěšeno: 24.03.2014
     Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce                                   Vyvěšeno: 20.03.2014
 Volby do Evropského parlamentu - Počet členů okreskové volební komise
                                                                                                           Vyvěšeno: 20.03.2014
 E.On: Upozornění                                                                            Vyvěšeno: 14.03.2014
 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický Ph.D.: Dražební vyhláška  Vyvěšeno: 13.03.2014
 Návrh rozpočtu obce Labuty na rok 2014                                     Vyvěšeno: 11.03.2014
 FÚ pro Jihomoravský kraj: Rozšíření úředních hodin                        Vyvěšeno: 03.03.2014
     Seznam náštěv městských a obecních úřadů
 Úřad práce ČR: Změna úředních hodin                                             Vyvěšeno: 03.03.2014
 Mikroregion Podchřibí: Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2013       Vyvěšeno: 01.03.2014
     Přílohy:  Komentář k závěrečnému účtu
                   Fin 2-12 M
                   Rozvaha
                   Výkaz zisku a ztráty
                   Příloha
                   Inventarizační zpráva 
                   Zpráva kontrolní a revizní komise
                  Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
 Mikroregion Podchřibí: Návrh rozpočtu na rok 2014                          Vyvěšeno: 01.03.2014 
 Ministerstvo životního prostředí: Zveřejnění návrhu koncepce            Vyvěšeno: 19.02.2014
     http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K
 Ministerstvo životního prostředí: Veřejná vyhláška                              Vyvěšeno: 17.02.2014
    Přílohy:  Opatření obecné povahy 
                  Příloha č. 2 opatření obecné povahy
 Město Kyjov: Informace o distribuci lihu                                             Vyvěšeno: 20.01.2014
 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce Labuty                           Vyvěšeno: 17.01.2014
 Úřad práce ČR: ESF - přehled čerpání finančních prostředků               Vyvěšeno: 06.01.2014
 Ministerstvo životního prostředí: Závěr zjišťovacího řízení                   Vyvěšeno: 02.01.2014
 Ceník stočného na rok 2014                                                                 Vyvěšeno: 19.12.2013
 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce Labuty                            Vyvěšeno: 27.11.2013
 DSO Severovýchod: Návrh rozpočtu na rok 2014                                 Vyvěšeno: 25.11.2013
 MÚ Kyjov: Oznámení - Společné jednání o návrhu Územního plánu Hýsly
                                                                                                                       Vyvěšeno: 21.11.2014
 Katastrální úřad JM kraje, Katastrální pracoviště Kyjov: Upozornění      Vyvěšeno: 19.11.2013
 Úřad práce ČR: Oznámení o uzavření pracoviště                                  Vyvěšeno: 13.11.2013
 Exekutorský úřad Praha – východ: Dražební vyhláška                           Vyvěšeno: 12.11.2013
 Exekutorský úřad Praha: Dražební vyhláška                                          Vyvěšeno: 07.11.2013
 Záměr 3/13 - Pronájem pozemků                                                          Vyvěšeno: 07.11.2013
 MÚ Uherské Hradiště – Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Osvětimany                     Vyvěšeno: 22.10.2013
 Volby do Poslan. sněm. Parlamentu ČR – Oznámení o době a místě  
                                                                                                                Vyvěšeno: 09.10.2013
 Lesní Družstvo Osvětimany: Výběrové řízení                                        Vyvěšeno: 09.10.2013
 Volby do Poslan. sněm. Parlamentu ČR – Jmenování zapisovatele          Vyvěšeno: 02.10.2013
 Volby do Poslan. sněm. Parlamentu ČR – Stanovení min. počtu členů    Vyvěšeno: 29.09.2013
 Volby do Poslan. sněm. Parlamentu ČR – Informace o počtu a sídle vol. okrsku 
                                                                                                                 Vyvěšeno: 25.09.2013
 MÚ Kyjov: Výměna řidičských průkazů                                                  Vyvěšeno: 25.09.2013
 Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce Labuty                              Vyvěšeno: 23.09.2013
 Ministerstvo životního prostředí: Veřejná vyhláška – kormorán velký       Vyvěšeno: 23.09.2013
      Opatření obecné povahy 
      Příloha č. 2   
 E.On: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí                         Vyvěšeno: 18.09.2013
 MÚ Kyjov: Sdělení veřejnou vyhláškou – špaček obecný                       Vyvěšeno: 29.08.2013
     Přílohy
 JM kraj: Rozhodnutí hejtmana JM kraje                                                  Vyvěšwno: 23.08.2013
 Mateřská škola Vřesovice: Výběrové řízení                                            Vyvěšeno: 31.07.2013
 Mateřská škola Vřesovice: Výběrové řízení                                            Vyvěšeno: 31.07.2013
 JM kraj: Rozhodnutí hejtmana JM kraje                                                  Vyvěšeno: 30.07.2013
 Státní veterinární správa pro JM kraj: Mimořádné veterinární opatření – varroáza včel
                                                                                                                Vyvěšeno: 08.07.2013

 Podchřibí Ježov, a.s.: Oznámení                                                            Vyvěšeno: 06.02.2013

Archiv úřední desky

https://drive.google.com/folderview?id=0B6V86y5kHJhxNlhOdWFmNG84bk0&usp=sharing