Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

​​ ID datová schránka: c2gaxcq

rozšířené vyhledávání
Obec Labuty
Labutymísto, pro které bije vaše srdce.

Územní plán obce

Územní plán Labuty

Územní plán obce Labuty byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán obce Labuty byl vydán Zastupitelstvem obce Labuty formou opatření obecné povahy dne 04. 10. 2010 a nabyl účinnosti dne 01. 11. 2010.

Textová část

Výrok 

Odůvodnění 

Grafická část 

Výkres základního členění území 

Hlavní výkres 

Hlavní výkres - výřez zastavěného území 

Energetika 

Vodní hospodářství 

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 

Koordinační výkres 

Koordinační výkres - soutisk s KPÚ 

Koordinační výkres - výřez zastavěného území 

Výkres předpokládaných záborů ZPF 

 


 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Labuty

Zpráva o úplatňování Územního plánu Labuty  v úplynulém období 2010 až 2019 byla schválena na 8. zasedání zastupitelstva obce Labuty dne 11.12.2019 usnesením č. 4.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Labuty

 


 

Změna č. 1 Územního plánu Labuty

Změna č. 1 Územního plánu Labuty byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Změna č. 1 Územního plánu Labuty byla vydána Zastupitelstvem obce Labuty formou opatření obecné povahy č. 1/2022 dne 17. 2. 2022 a nabyla účinnosti dne 8. 3. 2022.

Veřejná vyhláška 

Textová část

Textová část 

Srovnávací znění textu

Grafická část

Výkres základního členění území 

Hlavní výkres

Hlavní výkres - vodohospodářská zařízení

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF

 


 

Úplné znění územního plánu Labuty po změně č. 1

Textová část

Textová část 

Grafická část

Výkres základního členění území 

Hlavní výkres 

Koncepce řešení technického vybavení, energetické a telekomunikační zařízení 

Koncepce technického vybavení - vodohospodářská zařízení 

Hlavní výkres - výřez zastavěného území 

Koordinační výkres

Koordinační výkres - výřez zastavěného území

Obec

Letní noc

Rozhledna "Súsedská"

Rozhledna

Mikroregion Podchřibí

Mikroregion Podchřibí